Μπλέτσα Ευθυμία
Παθολογία
Νικ. Πλαστήρα 2, 62122, Σέρρες

Μπλέτσα Ευθυμία