Μπαρμπαγιάννης Αθανάσιος
Γυναικολογία
Βενιζέλου Ελευθερίου 63, 65403, Καβάλα

Μπαρμπαγιάννης Αθανάσιος