Μητρόπουλος Δημήτριος
Καρδιολογία
Χρυσάνθου Παγώνη 5, 24100, Καλαμάτα

Μητρόπουλος Δημήτριος