Μιχαηλίδου-Καλογεροπούλου Βιολέττα
Διαγνωστικό Κέντρο
Δαγκλή 8, 65403, Καβάλα

Μιχαηλίδου-Καλογεροπούλου Βιολέττα