Μιχαηλίδης Γεώργιος
Καρδιολογία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, 50131, Κοζάνη

Μιχαηλίδης Γεώργιος