Μιχαηλίδης Ευστάθιος
Καρδιολογία
Γεωργίου Σταύρου 14-16, 67100, Ξάνθη

Μιχαηλίδης Ευστάθιος