Μεταξά Βασιλική
Παιδιατρική
Τσιριγώτη 9, 34100, Χαλκίδα

Μεταξά Βασιλική