Μενέγος Βασίλειος
Γυναικολογία
Ιατροπούλου 12α, 24100, Καλαμάτα

Μενέγος Βασίλειος