Μαρινίδου Παρασκευή
Διαγνωστικό Κέντρο
ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 69100, Κομοτηνή

Μαρινίδου Παρασκευή