Μαλιαρός Ιωάννης
Καρδιολογία
Αεροπόρου Γιαναρελλή 13, 81100, Μυτιλήνη

Μαλιαρός Ιωάννης