Μακρής Γεώργιος
Καρδιολογία
Ακρωτηρίου 118, 26222, Πάτρα

Μακρής Γεώργιος