Μακέστας Μιχαήλ
Ορθοπεδική
Στέφανου Καζούλη 13, 85100, Ρόδος

Μακέστας Μιχαήλ