Μαγριπλής Παντελής
Παθολογία
Πλατ.Βούβαλη Αγ.Στέφανος, 85200, Κάλυμνος

Μαγριπλής Παντελής