Μαγν.Τομ.Χίου Διαγν.Εργαστ.Απεικον.
Διαγνωστικό Κέντρο
Αεροπόρου Ροδοκανάκη 38, 82100, Χίος

Μαγν.Τομ.Χίου Διαγν.Εργαστ.Απεικον.