Μαγνητικός Τομογράφος Καβάλας
Διαγνωστικό Κέντρο
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., 64100, Καβάλα

Μαγνητικός Τομογράφος Καβάλας