Μαγνητική Τομογραφία Λέσβου-Σίσκας Νικόλαος
Διαγνωστικό Κέντρο
Καβέτσου Κ. 44, 81100, Μυτιλήνη

Μαγνητική Τομογραφία Λέσβου-Σίσκας Νικόλαος