Μαγνητική Πατρών ΑΕ
Διαγνωστικό Κέντρο
Όθωνος-Αμαλίας 105, 26222, Πάτρα

Μαγνητική Πατρών ΑΕ