Λυρτζής Χρήστος
Ορθοπεδική
21ης Ιουνίου 65, 61100, Κιλκίς

Λυρτζής Χρήστος