Λυμπεράτος Γρηγόριος
Καρδιολογία
Χαριλ.Τρικούπη 6, 45332, Ιωάννινα

Λυμπεράτος Γρηγόριος