Λούρμπας Βασίλειος
Καρδιολογία
Δ. Μπλέτσα 5, 69100, Κομοτηνή

Λούρμπας Βασίλειος