Κυριακού Θωμάς
Διαγνωστικό Κέντρο
Βενιζέλου 47, 40200, Ελασσόνα

Κυριακού Θωμάς