Κουρκουμέλης Γεώργιος
Ορθοπεδική
Τραπεζουντίου 15, 34132, Χαλκίδα

Κουρκουμέλης Γεώργιος