Κουνενός Μιχαήλ
Ορθοπεδική
Κ.Καρτάλη 172, 38221, Βόλος

Κουνενός Μιχαήλ