Κοτρίδης Κωνσταντίνος
Διαγνωστικό Κέντρο
Καρατάσου 35, 59132, Βέροια

Κοτρίδης Κωνσταντίνος