Κοπανάκης Κωνσταντίνος
Διαγνωστικό Κέντρο
DR ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ DR KOPANAKIS IER, 72200, Ιεράπετρα

Κοπανάκης Κωνσταντίνος