Κωνσταντινίδης Νικόλαος
Διαγνωστικό Κέντρο
Αγίου Δημητρίου, 21300, Κρανίδι

Κωνσταντινίδης Νικόλαος