Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής Ραδιοϊσοτοπική
Διαγνωστικό Κέντρο
Ιάσωνος 23, 38333, Βόλος

Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής Ραδιοϊσοτοπική