Κεκέ Ισμέτ
Παιδιατρική
Βενιζέλου 72-76, 67100, Ξάνθη

Κεκέ Ισμέτ