Κατσίκας Ιωάννης
Διαγνωστικό Κέντρο
Ελ. Βενιζέλου 35, 653 02, Καβάλα

Κατσίκας Ιωάννης