Κατσικάρης Γεώργιος
Ορθοπεδική
Μεγάλου Αλεξάνδρου 62, 59100, Βέροια

Κατσικάρης Γεώργιος