Κατσικάδαμος Ζαχ.
Παιδιατρική
Κ. Καρτάλη 183, 38221, Βόλος

Κατσικάδαμος Ζαχ.