Καρύγιαννη Βασιλική
Διαγνωστικό Κέντρο
Τσολακοπούλου 12, 21100, Ναύπλιο

Καρύγιαννη Βασιλική