Καρατζέτζος Χαρίσιος
Ορθοπεδική
Φιλίππου Β΄39, 50131, Κοζάνη

Καρατζέτζος Χαρίσιος