Καραντζάς Ανδρέας
Διαγνωστικό Κέντρο
Αγίας Λαύρας 15, 60100, Κατερίνη

Καραντζάς Ανδρέας