Καλαμούκος Δημήτριος
Παιδιατρική
Μητροπόλεως 5γ, 65403, Καβάλα

Καλαμούκος Δημήτριος