Καΐρης Χρήστος
Καρδιολογία
Πτολεμαίων 4α, 66100, Δράμα

Καΐρης Χρήστος