Ιπποκράτειο Ιωαννίνων
Διαγνωστικό Κέντρο
Τζαβέλλα 4-6, 42444, Ιωάννινα

Ιπποκράτειο Ιωαννίνων