Ηλιάδης Βασίλειος
Παθολογία
Δημοκρίτου 13, 34400, Ψαχνά

Ηλιάδης Βασίλειος