Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ασκληπιός Έδεσσας Ι.Α.Ε.
Διαγνωστικό Κέντρο
Φιλικής Εταιρίας 14, 58200, Έδεσσα

Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ασκληπιός Έδεσσας Ι.Α.Ε.