Ιδιωτ.Διαγν.Εργαστήριο Ιατρική Α.Ε.
Διαγνωστικό Κέντρο
Λυγιά Νεοκάστρου, 30300, Ναύπακτος

Ιδιωτ.Διαγν.Εργαστήριο Ιατρική Α.Ε.