Ιατρικό Ερευνητικό Κέντρο-Ψαρράς Χαράλαμπος
Διαγνωστικό Κέντρο
Βασιλικών 19, 35133, Λαμία

Ιατρικό Ερευνητικό Κέντρο-Ψαρράς Χαράλαμπος