Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Θράκης
Διαγνωστικό Κέντρο
Ι. Σισμάνογλου και Ι. Καραβέλα, 69100, Κομοτηνή

Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Θράκης