Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Μπελτέγρης Αναστάσιος-Ιατρική ΑΕ
Διαγνωστικό Κέντρο
Βύρωνος 28, 35100, Λαμία

Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Μπελτέγρης Αναστάσιος-Ιατρική ΑΕ