Ιατρική Διάγνωση Δράμας Α.Ε.
Διαγνωστικό Κέντρο
Προύσσης 26, 66100, Δράμα

Ιατρική Διάγνωση Δράμας Α.Ε.