Ιακωβίδου Σαλώμη
Διαγνωστικό Κέντρο
Π. Μελά 27, 85100, Ρόδος

Ιακωβίδου Σαλώμη