Χριστοφορίδης Τριαντάφυλλος
Παθολογία
Ρωμανού 8, 62122, Σέρρες

Χριστοφορίδης Τριαντάφυλλος