Χρηστίδης Δημήτριος
Παθολογία
Κώστα Φρόντζου 7, 45444, Ιωάννινα

Χρηστίδης Δημήτριος