Χατζητόφης Δημήτριος
Καρδιολογία
Ερυθρ . Σταυρού 1, 62121, Σέρρες

Χατζητόφης Δημήτριος