Χατζή Όλγα
Διαγνωστικό Κέντρο
Λεωφ. Τσιμενίδου 4, 34600, Νέα Αρτάκη

Χατζή Όλγα