Χασιώτης Νικόλαος
Καρδιολογία
Τσαλοπούλου 11, 62122, Σέρρες

Χασιώτης Νικόλαος